Sau chiến tranh, đứa trẻ của Jadwiga và Michał tiếp tục truyền thống làm vườn. Con trai Michał thuê một trang trại tại 34 Żytnia St. (thuộc sở hữu của Hoser).

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cũng làm việc trong Bộ Nông nghiệp trong chương trình trồng rừng của đất nước.