Chúng tôi đang chờ đợi bạn!

Chúng tôi đang chờ đợi bạn!

Liên Hệ

Kordus Szkółkarstwo Ozdobne
Wola Mrokowska
Al. Krakowska 11
05-552 Wólka Kossowska

Chúng tôi mời bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu,
từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều,
vào Thứ Bảy từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày lễ.

Viết cho chúng tôi!