Po wojnie dzieci Jadwigi i Michała kontynuowały tradycje ogrodnicze. Michał jr. dzierżawił gospodarstwo przy ulicy Żytniej 34, będące własnością Hoserów.

Po II wojnie światowej pracował też w ministerstwie rolnictwa w programie zalesiania kraju.