Chính sách bảo mật

Bạn có tùy chọn thay đổi cài đặt cho cookie trong trình duyệt web của mình. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng thay đổi cài đặt của bạn trong trình duyệt hoặc rời khỏi trang web.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web mà không thay đổi cài đặt cho cookie trong trình duyệt của bạn, bạn chấp nhận cookie, điều này sẽ giúp lưu chúng trên thiết bị của bạn thông qua trang web Kordus.

Chúng tôi sử dụng thông tin đọc bằng cookie và các công nghệ tương tự cho mục đích quảng cáo, thống kê và để điều chỉnh trang web theo nhu cầu cá nhân của người dùng, bao gồm cả hồ sơ. Sử dụng chúng cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn sự tiện lợi tối đa khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bằng cách ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của bạn trên các trang web của chúng tôi. Thông tin thêm về cookie và khả năng thay đổi cài đặt trình duyệt và chính sách xử lý dữ liệu của bạn có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật.

Bằng cách chấp nhận cài đặt trình duyệt, bạn đồng ý có thể tạo Hồ sơ người dùng dựa trên thông tin về các dịch vụ được cung cấp, quan tâm đến ưu đãi hoặc thông tin có trong cookie. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của bạn, được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý trước đó.