Sự khởi đầu của công ty. Năm nay, Michał Kordus (sinh năm 1879) đến Warsaw (từ Poznań ) và kết hôn với Jadwiga Zarzycka (sinh năm 1888).
Đầu tiên, cặp vợ chồng điều hành một trang trại làm vườn ở Zaluski-Górki, gần Raszyn.